Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA
Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-10 08:24
Ostatnia zmiana: 2008-03-16 16:06
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:11577
Wszystkie strony:1783698

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@gmina.poddebice.pl
strona: www.gmina.poddebice.plMienie Komunalne 

 

Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 14. 11.2005 rok Gminy Poddębice.
 
I. Dane o prawach własności mienia komunalnego.
 
         Gmina Poddębice jest właścicielką 202,6 ha gruntów z tego 100,3 ha na terenie miasta, a 102,3 ha na terenie gminy.
 
 1. 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Poddębice, którymi zarządza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Poddębicach
 2. 10 budynków  mieszkalnych na terenie wsi z których:
 • 7 są w zarządzaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Poddębicach Łężki, Kolonia Niewiesz – 2 bud. Niemysłów , Leśnik, Tumusin – 2 bud.  /1 w zasobie  gminy /  Golice / 1 w zarządzaniu Sołectwa Kałów
 1. 6 budynków kotłowni osiedlowych a terenie  miasta Poddębice
 2. 10 obiektów szkół podstawowych :
 • zlikwidowanych – Tumusin- Ciężków, Dominikowice - wyłoniony w II przetargu nabywca nieruchomości, Karnice
 • funkcjonujących /na terenie których znajdują się lokale mieszkalne w zarządzie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Poddębicach /- Kolonia Niewiesz, Bałdrzychów , Niemysłów oraz miasto Poddębice - 2 szkoły
 • 1 obiekt poszkolny we wsi Feliksów w użyczeniu na okres 10 lat .
 • 1 obiekt poszkolny we wsi Porczyny  w użyczeniu na okres 10 lat .
 1. 7 obiektów hydroforni na terenach wiejskich / Bałdrzychów, Góra Bałdrzychowska, Łężki, Niewiesz, Niemysłów, Sworawa i Porczyny/
 2. 1 obiektu oczyszczalni wraz z 2 przepompowniami ścieków we wsi Sworawa/
 3. 1 obiektu oczyszczalni na terenie miasta Poddębice/
 4. 1 budynku administracyjnego / siedziba  urzędu /
 5. 2 budynków  przedszkoli
 6. 2 obiektów kulturalnych / budynku biblioteki, domu kultury/
 7. 2 obiektów sportowych / Byczyna i m. Poddębice /
 8. 2 obiektów użytkowych /Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, oraz Miejsko Gminny -Ośrodek Pomocy Społecznej/
 9. 2 obiektów Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we wsi  Niemysłów i Kol. Niewiesz
 
II. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji  na  dzień 11.11.2004r.
 
 1. Od 11.11.2004r do dnia 10.11.2005r Gmina Poddębice nabyła prawo własności do niżej  wyszczególnionych nieruchomości w sposób następujący:

skomualizowane decyzją Wojewody Łódzkiego:

 • 0,0151 ha / działka na terenie m. Poddębice /
 • 0,0334 ha /działka na terenie m. Poddębice /
 • 0,0055ha / zabudowana  nieruchomość  w mieście Poddębice /
 • 0,1000 ha / działka we wsi Panaszew /
 • 0,0900 ha / działka we wsi Panaszew/
 • 0,1500 ha / zabudowana nieruchomość we wsi Gibaszew /
 • 0,6500 ha / działka we wsi Krępa/
 
nabycie w drodze aktu notarialnego:
 • 0,0318 ha - nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością naniesień budowlanych od Przedsiębiorstwa Obuwniczego „Rex-But”
 •  0,3040 ha /2 działki/ nabycia po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzających   podziały nieruchomości dokonane na wniosek właścicieli na terenie miasta Poddębice
 
Sprzedaże na terenie miasta Poddębice:
 
 • 4 lokale mieszkalne  - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 • 3 lokale mieszkalne – sprzedaż w trybie  przetargowym 
 • nieruchomość gruntowa o pow. 0,0821 ha - sprzedaż w trybie przetargowym
 • nieruchomość gruntowa  o pow. 0,0497 ha – sprzedaż w trybie przetargowym
 • nieruchomość gruntowa o pow. 0,0082 ha – oddanie w użytkowanie wieczyste na poprawienie zagospodarowania  nieruchomości przyległej  w trybie bezprzetargowym
 
 
 Sprzedaże  na terenie wsi:
 
 • 1 nieruchomość zabudowana o pow. 0,66ha położona we wsi Dominikowie sprzedaż w trybie przetargowym  / po OSP i Kółku Rolniczym/
 • 1 nieruchomość gruntowa o pow. 0,09 ha we wsi Panaszew sprzedana w trybie przetargowym
 • 1 nieruchomość zabudowana o pow. 0,15 ha we wsi Gibaszew sprzedana w trybie przetargowym
  
III.   Inne  dane  i informacje  .
 
W  roku 2006 planuje się do sprzedaży:
 • ponowne ogłaszanie przetargów na oddanie w użytkownie wieczyste 18 nieruchomości gruntowych na terenie miasta Poddębice pod budownictwo  mieszkaniowo - usługowe o powierzchni około  1000 m.kw.każda
 • sprzedaż zabudowanej nieruchomości po zlewni mleka we wsi Dominikowice
 • sprzedaż zabudowanej  nieruchomości we wsi Golice – pałac wraz z parkiem1 lokal mieszkalny  w budynku  wielorodzinnym w ramach przetargu
 • 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców
 • sprzedaż zabudowanej nieruchomości – magazyn zbożowy we wsi Kol. Niewiesz 
 • sprzedaż zabudowanej nieruchomości po Kółku Rolniczym w Bałdrzychowie
 • sprzedaż 7 działek we wsi Kol. Niewiesz 
 • sprzedaż nieruchomości na uzupełnienie zabudowy w rejonie ulicy Pięknej i Kopernika
  
Do zasobów gminnych planuje się przejąć niżej wyszczególnione nieruchomości o pow. 1,2  ha
 • 1,0 ha w trybie komunalizacji mienia komunalnego
 • 0,2 ha gruntów przeznaczonych pod drogi w związku z  podziałem nieruchomości i realizacją  inwestycji gminnych.