Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA
Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2012-08-08 15:41
Ostatnia zmiana: 2012-08-09 13:26
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:558
Wszystkie strony:1783813

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plRejestr Instytucji Kultury 

Rejestr instytucji kultury, którego organizatorem jest Gmina Poddębice, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora.

2. Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesyłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie Promocji Gminy i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, tel. (43) 678 25 80.

 

 

 

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Rejestr Instytucji Kultury
2012-08-09 13:21:25
2 Wniosek o odpis z Rejestru Instytucji Kultury
2012-08-09 13:24:12