Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA
Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP

Redakcja Biuletynu

Dostęp do informacji nie udostępnionej w BIP-ie

Archiwum

Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-10 09:09
Ostatnia zmiana: 2007-10-17 10:06
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3024
Wszystkie strony:1783811

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plDostęp do informacji nie udostępnionej w BIP-ie 
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
 
 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
 
Wymagane dokumenty:
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Poddębicach
Sekretariat - pokój nr 116 (I piętro)
od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00
tel. (0-43) 678-30-26 lub 678-25-80  wew. 227
 
Komórka odpowiedzialna za realizację:
referaty Urzędu Miejskiego w Poddębicach w zakresie swojej właściwości.
 
Czas realizacji sprawy:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Urząd powiadomi o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnosi się do Sądu Rejonowego w Łasku za pośrednictwem Burmistrza Poddębic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Opłata skarbowa:
nie pobiera się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Informacje dodatkowe:
prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu  na prywatność osoby fizycznej.