Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2010

Archiwum 2007

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-10-26 12:30
Ostatnia zmiana: 2013-10-22 08:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1038
Wszystkie strony:1783758

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@gmina.poddebice.pl
strona: www.gmina.poddebice.plPorządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14 

 

 

Porządek obrad

 

 

 

 

XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach  zwołanej na dzień 26 października 2009 roku  na  godz. 14-tą

 

 

 

 1. Otwarcie sesji i przedłożenie porządku obrad.

   

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

   

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

   

 4. Informacja podmiotów wskazanych w ustawie o samorządzie gminnym dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

   

 5. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

   

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach Gminy Poddębice za rok szkolny 2008-2009 w tym o wynikach sprawdzianu klas VI i egzaminów klas III.

   

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   

a)     stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miasta Poddębice ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Poddębice

 

 

b)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miasta Poddębice;

 

 

c)    wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

 

 

d)     wprowadzenia zmian w „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2005-2009”;

 

 

e)     wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 568,8 m.kw. znajdującego się w budynku Gimnazjum położonego w mieście Poddębice przy ul. Polnej 36 stanowiącego własność Gminy Poddębice.

 

 

f)      przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Poddębice za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.;

 

 

g)     zatwierdzenia porozumienia dotyczącego wspólnego wykonania aktualizacji opracowania pn. „Plan gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących
w skład Związku Gmin Regionu Poddębickiego;

 

 

h)    zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

 

 

i)      przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Poddębickiego.

 

 

j)      rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Poddębic w zakresie zamiany lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Poddębicach.

 

 

 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

   

 2. Zakończenie obrad.