Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2010

Archiwum 2007

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewan

Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i innymi budynkami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa dla Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poddębice wraz z podległymi jednostkami.

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usługi w zakresie wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 111012 E

Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja poddębickiej marki KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, obejmującej organizację sympozjum ...

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pocztowe .

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2013-09-04 13:54
Ostatnia zmiana: 2013-10-22 08:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:750
Wszystkie strony:1783760

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plArchiwum 2013
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewan
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i innymi budynkami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa dla Gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poddębice wraz z podległymi jednostkami.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usługi w zakresie wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 111012 E
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja poddębickiej marki KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, obejmującej organizację sympozjum ...
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pocztowe .