Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2010

Archiwum 2007

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-11-30 08:13
Ostatnia zmiana: 2012-12-13 10:38
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:946
Wszystkie strony:1783748

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@gmina.poddebice.pl
strona: www.gmina.poddebice.plPorządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00 

Porządek obrad

 

 

XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach zwołanej na dzień 30 listopada 2009 roku godz. 11.00

 

 

 

 

  1. Otwarcie sesji i przedłożenie porządku obrad.

     

  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

     

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

     

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

a) obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Poddębice;

 

 

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku;

 

 

c) określenia stawek podatku od środków transportowych;

 

 

d) zmieniająca uchwałę Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru;

 

 

e) zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 rok;

 

 

f)  zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Poddębicach;

 

 

g) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Leśniku.

 

 

5.   Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

 

 

6.    Zakończenie obrad.