Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2010

Archiwum 2007

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2010-04-26 08:34
Ostatnia zmiana: 2013-10-22 08:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:844
Wszystkie strony:1783752

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plPorządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13 

 

 

1.     Otwarcie sesji i przedłożenie porządku obrad.

 

 

2.     Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji.

 

 

3.     Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poddębicach.

 

 

4.     Ślubowanie Radnej.

 

 

5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

 

6.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2009 rok.

 

 

7.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok:

 

 

a)      opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P-poż, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Poddębicach;

 

 

b)      opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poddębicach;

 

 

c)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania   z wykonania budżetu gminy za 2009 rok;

 

 

d)      dyskusja i podjęcie uchwały.

 

 

8.     Absolutorium dla Burmistrza Poddębic:

 

 

a)      wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

 

 

b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium ;

 

 

c)      dyskusja i podjęcie uchwały.

 

 

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

a)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach;

 

 

b)      zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach;

 

 

c)      przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach za 2009 rok;

 

 

d)      określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy  Poddębice oraz kontroli wykorzystania dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne;

 

 

e)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Poddębice.

 

 

f)       przekazania środków finansowych dla Policji;

 

 

g)      zmian w budżecie gminy na 2010 rok;

 

 

h)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zenona Ciechanowskiego;

 

 

i)        powołania nowowybranej radnej w skład niektórych Komisji Rady;

 

 

10.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 

11.  Zakończenie obrad.