Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2010

Archiwum 2007

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Poddębicach

Ogłoszenie MGOPS Poddębice z dnia 06 marca 2009r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina Bez Barier

Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Poddębic

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie oraz zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Poddębice.

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wodociągu Lubiszewice – Paulina – Leśnik

Ogłoszenie o zamówieniu -Usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie oraz zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Poddębice.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawa paliwa dla Gminy Poddębice - 11-03-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont dróg dojazdowych na terenie gminy Poddębice - 20-03-2009

Ogłoszenie o zamówieniu - Naprawa nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz ulic będących w zarządzie Gminy Poddębice

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania.

Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I sieć wodno-kanalizacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I – budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach
przy ul. Parzęczewskiej 29/35

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Centrum turystyki i rekreacji „Kraina Bez Barier”

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont- modernizacja dróg gminnych we wsiach: Rąkczyn, Stary Pudłów, Sworawa, Niewiesz, Lipnica.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi przewozowe - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Poddębice.

Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bałdrzychów

Przetarg Geotermii Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego i nowych urządzeń pomocniczych dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów „Krainy Bez Barier” miasta i gminy Poddębice

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2010-02-23 13:06
Ostatnia zmiana: 2012-07-23 23:05
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1576
Wszystkie strony:1783757

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plArchiwum 2009
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Poddębicach
>> Ogłoszenie MGOPS Poddębice z dnia 06 marca 2009r.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina Bez Barier
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowie.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Poddębic
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie oraz zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Poddębice.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wodociągu Lubiszewice – Paulina – Leśnik
>> Ogłoszenie o zamówieniu -Usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie oraz zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Poddębice.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów biurowych
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych
>> Ogłoszenie o zamówieniu -dostawa paliwa dla Gminy Poddębice - 11-03-2009
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont dróg dojazdowych na terenie gminy Poddębice - 20-03-2009
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Naprawa nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz ulic będących w zarządzie Gminy Poddębice
>> OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I sieć wodno-kanalizacyjna
>> Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I – budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach
przy ul. Parzęczewskiej 29/35
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Centrum turystyki i rekreacji „Kraina Bez Barier”
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Remont- modernizacja dróg gminnych we wsiach: Rąkczyn, Stary Pudłów, Sworawa, Niewiesz, Lipnica.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi przewozowe - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Poddębice.
>> Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie kredytu
>> Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bałdrzychów
>> Przetarg Geotermii Poddębice
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego i nowych urządzeń pomocniczych dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Poddębicach
>> Ogłoszenie o zamówieniu - Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów „Krainy Bez Barier” miasta i gminy Poddębice