Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-04-03 22:32
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:49
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:862
Wszystkie strony:1784108

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plInformacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r. 

Stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218/
p o d a j ę do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach - I piętro zostały wywieszone w dniu 28.03.2008r. ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia w dniu 15 maja 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Poddębicach o godz. 10.00 / pokój Nr 116 I piętro /
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wyszczególnionych nieruchomości:

1. zabudowanej w 1976 r. budynkami dawnych garaży o pow. użyt. 159,31 m. kw. i portierni oznaczonej działką Nr 38/2 o pow. 0,50 ha położonej w Pudłowie Nowym przeznaczonej do zagospodarowania zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.000 złotych.

2. nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne:
-
przy ul. Partyzantów w Poddębicach:
działka Nr 164/4 o pow. 1.013 m. kw. cena wywoławcza -
58.000,- zł
działka Nr 164/5 o pow. 921 m. kw. cena wywoławcza -
53.000,- zł
działka Nr 164/6 o pow. 757 m. kw. cena wywoławcza -
44.000,- zł
działka Nr 164/7 o pow. 703 m. kw. cena wywoławcza -
41.000,- zł
działka Nr 170/3 i 171/2 o pow. 1.216 m. kw. cena wywoławcza -
70.000,- zł
działka Nr175/1 i 176/1 o pow. 882 m. kw. cena wywoławcza -
51.000,- zł

- przy ul. Leśnej w Poddębicach:
działka Nr 175/2 i 176/2 o pow. 938 m. kw. cena wywoławcza - 54.000,- zł
-

- przy ul. Pogodnej w Poddębicach:
działka Nr 33/6 o pow. 344 m. kw. - cena wywoławcza -
24.000,- zł
działka Nr 34/1 o pow. 398 m. kw. - cena wywoławcza -
28.000,- zł

3. nieruchomości lokalowej Nr 29 o pow. użyt. 63 m. kw. składającej się z 3-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, usytuowanej na IV piętrze w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Poddębicach.
Cena wywoławcza - 96.000,- złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 10.05.2008r.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach /pokój Nr 101 I piętro tel. (0-43)678 – 25 – 80 wew. 228. 

                                                                                   BURMISTRZ PODDĘBIC
                                                                                    PIOTR SĘCZKOWSKI