Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

SIWZ

Załączniki - budynki

Załączniki - elektronika

Załączniki - auta

Załączniki - szkody

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-06-14 22:30
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:50
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:915
Wszystkie strony:1784115

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - usługi 

 

 

 

Nr sprawy: IGKM.341-9/08                                                  Poddębice, 2008-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  usługi.

 

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

Gmina Poddębice

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

Kod Miejscowość:  99-200 Poddębice

 

 

Strona WWW:  www.poddebice.pl

 

 

E-mail: gmina@poddebice.pl

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.gmina@poddebice.pl

 

 

  

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

 

 

w następujących jednostkach organizacyjnych:
 1. Urząd Miejski, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

2.       Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice

 

 

3.       Geotermia Poddębice Sp. z o.o., ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

 

 

4.       Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice

 

 

5.       Publiczne Przedszkole, ul. Przejazd 19; ul. Miła 14/16, 99-200 Poddębice;

 

 

6.       Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich, ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

 

 

7.       Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, Niemysłów 32a, 99-207 Niemysłów

 

 

8.       Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13a, 99-200 Poddębice

 

 

9.       Szkoła Podstawowa w Niewieszu, Niewiesz, 99-200 Poddębice

 

 

10.   Gimnazjum, ul. Polna 36, 99-200 Poddębice

 

 

11.   Poddębicki Dom Kultury i Sportu, ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice

 

 

12.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łęczycka 5, 99-200 Poddębice

 

 

13.   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach, ul. Parzęczewska 29/35,  99-200 Poddębice

 

 

      - ul. Młynarska 5 (oczyszczalnia ścieków),

 

 

      - hydrofornie na terenie Gminy

 

 

Pozostałe lokalizacje:

 

1.        Remizy strażackie:

 

 

       - Dzierzązna, Ksawercin, Kałów, Karnice, Bałdrzychów, Zagórzyce, Ciążków, Pudłów

 

 

2.        Budynki kotłowni:

 

 

       - ul. Krasickiego 1A

 

 

       - ul. Krasickiego 9

 

 

3.        Szalet Miejski, pl. Kościuszki 38, Poddębice

 

 

4.        pozostałe – zgodnie z wykazem budynków (załącznik nr 1)

 

 

 

 

 

UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 – Program Ubezpieczenia

 

 

 

 

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

 

 

66300000-3

 

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

  

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

 

 

   od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2010 r.

 

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

 

 

1)         posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej,

 

 

2)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

 

3)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

 

4)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

 

 

 

 

Ocena spełnienia ww. warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu  o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. 

 

 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.

 

 

 

 

 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celi potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Warunek do spełnienia przez wykonawcę

 

 

Numer załącznika

 

 

     Uwagi

 

 

1

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1 do oferty

 

 

Wzór stanowi załącznik
nr 1 do wzoru oferty

 

 

2

 

 

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

 

 

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty

 

 

Wzór stanowi załącznik
 nr 2 do wzoru oferty

 

 

3.

 

 

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę

 

 

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty

 

 

 

 

 

4

 

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania

 

 

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 4 do oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. – każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie.

 

 

 

 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem   zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

 

 

 

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert:

 

 

A. Cena łączna ubezpieczenia – 60%

 

 

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%

 

 

 

 

 

1)    cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego przetargu.

 

 

     Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

 

 

 

 

 

       P min

 

 

                                    An = __________ x 100 pkt.                                                  Pn

 

 

  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

 

 

  n    - numer oferty

 

 

  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

 

 

  Pn    - cena zaproponowana przez wykonawcę

 

 

 

 

 

2)    zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg następujących zasad:

 

 

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 13, 16, 18, 20, 23 zostaną przyznane po 3 punkty za każdą klauzulę,

 

 

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 11, 12, 14, 15, 17, 19 zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę,

 

 

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 21 i 24 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,

 

 

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 22 zostanie przyznanych 15 punktów,

 

 

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 10 zostanie przyznanych 20 punktów.

 

 

 

 

 

UWAGA:

 

 

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści wszystkich klauzul oznaczonych numerami od 1 do 9 spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

 

 

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty będący średnią arytmetyczną oceny wszystkich członków komisji.

 

 

 

 

 

3)    W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

 

 

 

 

Won = An x 60 % + B  x 40 %  

 

 

 

 

 

Won - wskaźnik oceny oferty

 

 

 

 

 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 

 

 

 

 

#61

 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

 

Cena 100%

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-06-23 do godz.11.45

 

 

  w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr  116

 

 

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-23, o godz. 12.00

 

 

  w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr  201

 

 

                      

 

 

XIII. Termin związania ofertą

 

 

 

 

 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

 

 

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

 

 

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia  zamówieniu w BZP:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  13 czerwca 2008 r. pod nr 129572

 

 

 

 

 

                                                                 Burmistrz Poddębic
                                                                  Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załączniki - budynki
>> Załączniki - elektronika
>> Załączniki - auta
>> Załączniki - szkody
>> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY