Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-04-03 23:21
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:49
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:879
Wszystkie strony:1784109

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy) 

w  sprawie  przeprowadzenia   przetargu ustnego nieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej stanowiącej  własność Gminy  Poddębice  położonej  w  Pudłowie Nowym.  
                         
Stosownie do Zarządzenia Nr  Burmistrza Poddębic   z dnia  27.03.2008r. oraz  & 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości   /Dz.U. Nr 207,  poz. 2108 /    o g ł a s z a m   przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż  opisanej w zamieszczonym  wykazie   nieruchomości zabudowanej na niżej przedstawionych warunkach:                                                                                                                                                                             
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ  W  PUDŁOWIE  NOWYM  PRZEZNACZONEJ DO  SPRZEDAŻY  W RAMACH  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.                                                                                                                                                        
Położenie nieruchomości: Pudłów Nowy
Numer działki: 38/2  
Pow. m.kw.: 5.000    
Nr    Kw: 10 585       
Opis   nieruchomości: zabud. budynkiem dawnych garaży o pow. użyt. 159,31 m.kw. i bud, portierni.stan techniczny bardzo zły. 
Przeznaczenie w planie zagospodar.: brak planu - sposób zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.       
Cena wywoławcza nieruchomości: 49.000,- zł   
Postąpienie:  500,- złotych.                                                                                                                                                                            
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana:
1.     budynkiem dawnych garaży, parterowym wolnostojącym, wybudowanym w 1976r. Usytuowanym na działce Nr 38/2.
2. budynkiem portierni parterowym, wolnostojącym z elementów prefabrykowanych w 1976 roku: Powyższe budynki posiadają dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i urządzonej drogi asfaltowej.     
Sprzedaż powyższej nieruchomości gruntowej nastąpi w formie umowy notarialnej  sporządzonej na podstawie protokółu z przetargu
za cenę osiągniętą w tym przetargu.
Powyższa nieruchomość  nie jest  obciążona   prawami na rzecz osób trzecich.
   
Przetarg
 odbędzie się w dniu 15.05.2008r. /czwartek/ o godz. 10-tej  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach ul. Łódzka Nr 17/21  /  pokój  Nr 116  I piętro/.       
W przetargu  mogą  brać udział osoby fizyczne  i  prawne które  wpłacą  gotówką   na rachunek Urzędu Miejskiego w Poddębicach  Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr 87 9263 0000  0000 0013 2000  0005 w terminie do dnia 10.05.2008r.
wadium w wysokości  10%  ceny  wywoławczej  nieruchomości  tj. 4.900 ,- złotych.
Wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu za wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika wygrywającego przetarg tj. osoby która zaoferowała najwyższą cenę.
Wadium to zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
        
Ostateczny termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości upływa do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Niedotrzymanie tego terminu bądź uchylanie się od zawarcia umowy sprzedaży spowoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.    
Szczegółowych informacji dot. przeprowadzenia przetargu udziela Referat  Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki tut. Urzędu /pokój Nr 101 I piętro tel. 678 - 25 - 80 wew. 228/.