Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Modyfikacja do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-09-10 14:15
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:57
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:772
Wszystkie strony:1784141

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu 

Nr sprawy: IGKM.341-30/08                                                 Poddębice, 2008-09-10

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  zakup samochodu.

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

 

Zakup samochodu o nadwoziu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

 

Gmina Poddębice

 

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

 

www.poddebice.pl oraz  www.poddebice.signform.pl/poddebice/

 

 

 

  

 

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest samochód o nadwoziu bus:

 

 

 

 - spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

 

 

 

- posiadający kartę gwarancyjną oraz książkę obsługi w języku polskim

 

 

 

- fabrycznie nowy, wyprodukowany najpóźniej w roku 2007, nie noszący śladów uszkodzeń i użytkowania bez wad jakościowych i ilościowych

 

 

 

- przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych / winda tylna lub rampa /

 

 

 

- z miejscem na jeden wózek inwalidzki z odpowiednim mocowaniem

 

 

 

- oznakowanie pojazdu zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego

 

 

 

- samochód po zabudowie powinien posiadać Homologację Ministerstwa Infrastruktury jako samochód przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

 

- łączna liczba miejsc w pojeździe  9 (8+1)

 

 

 

- pojemność skokowa silnika do 2500 cm3

 

 

 

- paliwo : olej napędowy

 

 

 

- układ kierowniczy z wspomaganiem i minimum ABS

 

 

 

- fotele z pasami bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

Gwarancja:

 

 

 

- co najmniej 2 letnia obejmująca silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne

 

 

 

- co najmniej 2 letnia obejmująca lakier

 

 

 

- co najmniej 8 letnia obejmująca perforację blach nadwozia

 

 

 

 

 

 

Serwis:

 

 

 

w odległości maksymalnej do 100 km od siedziby zamawiającego

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie dodatkowe:

 

 

 

- ogrzewanie postojowe

 

 

 

- radiootwarzacz z głośnikami

 

 

 

- centralny zamek

 

 

 

- pakiet elektryczny

 

 

 

- czujniki parkowania

 

 

 

- światło do jazdy dziennej – automatyczny włącznik

 

 

 

- światła przeciwmgielne

 

 

 

- klimatyzacja przód i tył

 

 

 

 

 

 

Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             

W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

34 11 60 00 - 3

 

 

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

  

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

   Od daty podpisania umowy do 10 października 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

 

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

2.W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.

 

 

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

 

 

1.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

 

1.2)  Parafowany projekt umowy.

 

 

 

1.3) Opisy, specyfikacje techniczne i fotografie (schematy) potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom stawianym przez zamawiającego

 

 

 

 

 

 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

 

2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

2.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 

 

2.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

 

2.4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

2.5) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców.

 

 

 

 

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

 

 

Cena 100%

 

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-19 do godz.9.45 w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

 

99-200 Poddębice

 

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-19, o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

 

99-200 Poddębice

 

 

 

Pokój nr: 201  

 

 

 

             

 

 

 

XIII. Termin związania ofertą

 

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

              

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

 

 

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów.

 

 

 

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

                                                                               Burmistrz Poddębic
                                                                                Piotr Sęczkowski

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> Modyfikacja do SIWZ
>> Odpowiedzi na pytania
>> Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 SIWZ-zakup samochodu
2008-09-10 14:25:43
2 Załącznik nr 1-zakup samochodu
2008-09-10 14:26:18
3 Załącznik nr 2-zakup samochodu
2008-09-10 14:27:04
4 Załącznik nr 3-zakup samochodu
2008-09-10 14:27:35