Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-11-05 12:55
Ostatnia zmiana: 2009-04-27 23:37
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:985
Wszystkie strony:1784114

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plNabycie lokali mieszkalnych 

Burmistrz   Poddębic   zaprasza    do  złożenia   propozycji  cenowej  na zakup przez Gminę Poddębice prawa własności  lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej do 40 m.kw składającego  się z 1- 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc wraz z udziałem we współwłasności ułamkowej powierzchni pomieszczeń pomocniczych oraz komórką usytuowanego w budynku wielorodzinnym

 

 

1         Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

1)       należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 

2)       na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Właściciela lokalu  oraz napis: PROPOZYCJA  CENOWA  NA  ZAKUP  LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZ  GMINĘ PODDĘBICE”.

 

3)       ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 

4)       ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

 

5)       ma obejmować całość zamówienia

 

 

      2. Przedmiot zamówienia

 

 Cel nabycia lokalu

 

Gmina Poddębice zainteresowana jest nabyciem  lokalu mieszkalnego  o powierzchni do 40 m.kw składającego się 1-2 pokoi, kuchni łazienki z wc wraz z udziałem we współwłasności ułamkowej powierzchni pomieszczeń pomocniczych oraz komórką usytuowanego w budynku wielorodzinnych    z przeznaczeniem  na realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

 

 

      3. Wymagany termin sporządzenia umowy notarialnej  :

 

           do 31 grudnia  2008 r.                                                       

 

 

       4. Wybór lokalu.

 

          Przy wyborze propozycji do nabycia  Zamawiający będzie kierował się

          kryterium :

 

     -  cena 100 %,

 

 

       5. Wymagane dokumenty

 

 Propozycja ma zawierać następujące dokumenty :

 

              a) formularz propozycji w/g załączonego wzoru

 

              b) wypis z ewidencji gruntów

 

              c) wypis z czterech działów księgi wieczystej urządzonej dla lokalu

                 będącego przedmiotem sprzedaży

 

 

       6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

 

1) W cenę propozycji należy wliczyć:

 

a)       wartość lokalu określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 

b)       obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

2)   Cena podana przez Właściciela jest obowiązująca do czasu zawarcia aktu notarialnego i nie będzie podlegała zmianie.

 

3)   Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

 

        7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 

1)   Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada  2008r. /czwartek/ do godz. 12.00   w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 pok. 116,

 

2)   Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po  terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Właścicielowi  nie otwarta.

 

3)   Właściciel  może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

 

        8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji

            zamówienia bez podania przyczyny.

 

     

 

        9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Właścicielami jest :

 

             Pani Anna Chmielak  - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i

             Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach ul. Łódzka 17/21  tel. 0-43

             678-25-80 w. 228

 

           

 

 

 

W załączeniu :

 

- wzór druku dla propozycji cenowej.

 

 

Poddębice, 4.11.2008 r.
                                                                                  
Burmistrz Poddębic

 

                                                                                   Piotr Sęczkowski

 

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Wzór druku dla propozycji cenowej
2008-11-05 13:01:02