Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-11-03 15:54
Ostatnia zmiana: 2009-04-27 23:37
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:801
Wszystkie strony:1784117

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plInformacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie" 

Informacja o realizacji programu

 

 

pn. „ Pokonuję trudności, odkrywam siebie”

 

 

 

 

   Burmistrz Poddębic informuje, iż Gmina Poddębice uzyskała środki finansowe na realizację programu pn. „Pokonuję trudności, odkrywam siebie”, w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku.

 

 

   Na realizacje powyższego programu otrzymano dotację w wysokości 87.770,00 złotych z budżetu Wojewody Łódzkiego. Wartość całego programu wynosi 137.596,48 złotych.

 

 

   Program ten realizowany jest w szkołach podstawowych, dla których Gmina Poddębice jest organem prowadzącym, tj.: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Szkoła Podstawowa w Niewieszu, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie.

   Docelowymi beneficjentami programu będą uczniowie ze wskazanych szkół z I i II etapu edukacyjnego. Są to uczniowie zamieszkali na terenach wiejskich, i małego miasta, którzy w warunkach pozaszkolnych mają utrudniony dostęp do teatru, nie mają możliwości korzystania z basenu, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć językowych, komputerowych, terapeutycznych, logopedycznych. Na co dzień nie spotykają się również z twórcami kultury. Atrakcyjne zajęcia stanowić będą dla nich alternatywną formę spędzenia czasu wolnego, ułatwią nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, wyzwolą pomysłowość, wzmocnią poczucie własnej wartości. Służyć będą integracji społeczności uczestniczących w programie szkół. W widoczny sposób obniżą poziom niepowodzeń szkolnych uczniów, przyczynią się do sukcesu na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych i wewnętrznych. Wzmocnią poczucie własnej wartości, pozytywnie zmotywują do nauki.

 

 

 

 

   Realizowany program pokaże, że dzieci z różnych środowisk mają równy dostęp do edukacji, a szkoła ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Organizowane zajęcia mają służyć wzmocnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej szkoły, integrować uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi kolegami.

 

 

Realizowane zadania ukażą nowe możliwości rozwojowe, zmienią nastawienie do nauki, dokonają korekty deficytów rozwojowych. W każdej ze szkół są uczniowie  z dysleksją, dysgrafią, które są częstymi przyczynami niepowodzeń szkolnych.

 

 

   Organizacja dowożenia uniemożliwia dzieciom z terenów wiejskich korzystanie ze specjalistycznych zajęć prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obserwacja dzieci podczas prowadzonych zajęć wykazała, że niezwykle pilną potrzebą jest wprowadzenie zajęć logopedycznych, na które w budżetach szkół nie ma zaplanowanych środków.

 

 

  Rozeznanie co do uczestników programu czynić będziemy w oparciu o wskazania wychowawców oraz rozpoznanych zainteresowaniach uczniów.

 

 

 

 

Cel programu

 

 

Główne  cele realizowanego projektu to :

 

 

 1. Wyrównywanie szans i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych ostatecznych beneficjentów programu – uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.
 2.  Pogłębianie kompetencji kluczowych poprzez :

   

  a / pogłębianie pasji poznawczych

 

 

  b / rozwijanie zamiłowań i uzdolnień

 

 

  c / kształtowanie praktycznych postaw twórczych

 

 

  d / uzmysłowienie potrzeb kulturowych

 

 

  e / wzbudzanie głodu wartości cywilizacyjnych

3.       Spopularyzowanie wśród uczniów – beneficjentów programu  bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

 

 

4.       Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich społecznych konsekwencji.

 

 

5.       Kształcenie prawidłowych postaw uczniów w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

6.       Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych.

 

 

7.       Kształtowanie postawy przedsiębiorczości. 

 

 

8.       Wsparcie rozwoju psychologiczno - pedagogicznego ucznia.

 

 

9.        Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

 

 

   Planowane  działania wynikają z programów rozwojowych szkół. Mają zachęcić uczniów i pozytywnie zmotywować do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji .

 

 

 

 

Uzyskane efekty:

 

 

 1. Uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach świetlicowych.

   

 2. Wyzwolenie pomysłowości, zainteresowań, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

   

 3. Nabycie umiejętności wszechstronnego wykorzystania komputera, korzystania z zasobów Internetu, wykorzystania technik multimedialnych

   

 4. Przegląd małych form teatralnych.

   

 5. Kontakt z profesjonalną sztuką poprzez oglądanie spektakli w łódzkich teatrach, spotkania z regionalistami

   

 6. Znajomość sposobów radzenia sobie z agresją własną i innych, umiejętność kontrolowania swoich emocji,

   

 7. Nauka pływania.

   

 8. Lepsze wyniki uczniów w nauce.

   

 9. Wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci  w szkole.

   

 10. Przygotowanie przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole.

   

 11. Wzrost umiejętności komunikowania się w języku obcym.

   

 12. Likwidacja barier psychofizycznych.

   

 13. Wzrost umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

   

 14. Wzrost motywacji do nauki.

   

 15. Wzrost inicjatyw uczniowskich z zakresu quazi przedsiębiorczości.

   

 16. Wyrobienie nawyku poszukiwania źródeł wiedzy i efektywnego wykorzystania informacji.

   

 

 

 

 

Sposoby i formy realizacji:

 

 

   Beneficjentami są uczniowie z I i II etapu edukacyjnego szkół podstawowych z terenu Gminy Poddębice. Przewidziane w ramach projektu działania ujęte zostały w 6 grup tematycznych:

 

 

 1. ”Odkrywam sztukę, poznaję siebie” – w ramach bloku przewidziane są zajęcia: muzyczne, ruchowe, polonistyczne – „Z rodzinnej szuflady, plastyczne, taneczne, Od wycinanki ludowej do grafiki komputerowej, origami ( realizacja we współpracy z Poddębickim Domem Kultury i Sportu w Poddębicach);

   

 2. Mieszkam w gminie, regionie. Jestem obywatelem kraju, Europy” - zajęcia językowe, komputerowe, przedsiębiorczości, kółka matematycznego, zajęcia przyrodnicze (realizacja oparta o współpracę z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach);

   

 3. „Chcę być lepszy” – zajęcia psychopedagogiczne wspierające rozwój ucznia, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia wyrównawcze dla uczniów I i II etapu edukacyjnego z języka polskiego i matematyki, (zajęcia realizowane przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                 w Poddębicach);

   

 4. „Jestem bezpieczny” – blok zajęć o charakterze opiekuńczym  oraz z  zakresu udzielania pierwszej pomocy;

   

 5. „Za chwilę w szkole” – blok zajęć wspomagająco – edukacyjnych dla przedszkolaków;

   

 6. „Sprawny jak mistrz” – blok zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym.

   

 

 

Termin realizacji : 14.10.2008 r. – 19.12.2008 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                               Burmistrz Poddębic

 

 

                                                                                Piotr Sęczkowski