Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-04-04 09:07
Ostatnia zmiana: 2009-04-27 23:36
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1621
Wszystkie strony:1784160

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie MGOPS Poddębice 

Ogłoszenie o naborze

 

 

                  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

                                       w Poddębicach, ul. Łęczycka 5

 

 

                                  ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

 

                                                   księgowego

 

 

w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

 

                                                 w Poddębicach

 

 

 

 

 

I. Kandydat powinien spełniać:

 

 

1. wymagania niezbędne:

 

 

1. wykształcenie średnie zawodowe umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku księgowego

 

 

2. trzyletni staż pracy w charakterze księgowego

 

 

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

 

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

 

2. wymagania dodatkowe:

 

 

1.    dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, rachunkowości, finansach publicznych,  

 

 

2.    predyspozycje osobowościowe: rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole

 

 

3.    umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

 

 

4.    cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

 

 

II. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 

1. analiza budżetu i bieżące informowanie Kierownika Ośrodka o jego realizacji

 

 

2. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej

 

 

3. opracowanie dla Rady Gminy i Miasta sprawozdań z wykonania budżetu za dany rok

 

 

4. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej

 

 

5. przestrzeganie dyscypliny budżetowej

 

 

6. prowadzenie spraw kadrowych Ośrodka.

 

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 

 

1. List motywacyjny,

 

 

2. Życiorys  (CV),

 

 

3. Ksero świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia,

 

 

4. Ksero dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 

 

5. Ksero innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych).

 

 

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 

8. Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania wstępne).

 

 

 

 

 

IV. Referencje mile widziane.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętych kopertach) w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, pokój nr  8, pocztą na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 5  albo  pocztą elektroniczną  na adres: mgopspoddebice@op.pl  

 

 

 w przypadku posiadanych uprawnień  do podpisu elektronicznego z dopiskiem:

 

 

 

 

 

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: księgowego  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łęczycka 5  w terminie do dnia 20 kwietnia 2008 roku ”

 

 

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Poddębicach po dniu 20 kwietnia 2008 roku nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOPS, ul. Łęczycka 5,

 

 

Tel. 0 43 678 42 70

 

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poddębice oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łęczycka 5

 

 

 

 

 

Do składanych dokumentów (list motywacyjny i życiorys CV) prosimy dopisać klauzulę:

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla innych potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru/ konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.  ) oraz  ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2001roku, Nr 142 , poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poddębice, dnia ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Kierownik

 

 

 

 

                               Miejsko – Gminnego Ośrodka

 

 

 

 

                                  Pomocy Społecznej w Poddębicach

 

 

 

 

 

 

                                                                      Zofia Kwapis -Leśniewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>>
>>
>> INFORMACJA O WYNIKACH NABORU