Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-11-03 15:42
Ostatnia zmiana: 2009-04-27 23:37
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:786
Wszystkie strony:1784126

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plInformacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych" 

Informacja o realizacji programu

 

 

 

pn. „Równaj do najlepszych”

 

 

 

   Burmistrz Poddębic informuje, iż Gmina Poddębice uzyskała środki finansowe na realizację programu pn. „Równaj do najlepszych”, w ramach zadania „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – priorytet 1, działanie 1.9.4. Rządowego Programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”.
  
Na realizację powyższego programu otrzymano dotację w wysokości  23.160,00 złotych z budżetu Wojewody Łódzkiego. Wartość całego programu wynosi 45.033,12 złotych.

    Program ten realizowany jest w szkołach wiejskich, dla których Gmina Poddębice jest organem prowadzącym, tj.: Szkoła Podstawowa w Niewieszu, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie.

 

Cel  programu

   Nadrzędnym celem programu jest stworzenie dzieciom pochodzącym z terenów wiejskich wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Rozwijane umiejętności z tego zakresu pozwolą im na poznanie swoich możliwości, wpłyną na świadome i rozsądne kierowanie swoimi wyborami. Pomogą dzieciom w budowaniu dobrych relacji z otoczeniem, pobudzą do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym swojego środowiska oraz rozbudzą potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy grupami rówieśniczymi szkół.

 

Uzasadnienie programu

   Realizacja zajęć ujętych w programie umożliwi uczniom pochodzącym z terenów wiejskich dyskontowanie z dostępu do walorów cywilizacyjnych. Prowadzone zajęcia wesprą uczniów w ich rozwoju. Dzieci skorzystają z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, opieki specjalistów. Realizowane zadania wskażą im nowe możliwości rozwojowe, rozbudzą ich ciekawość poznawczą, ułatwią im nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. Dzięki ciekawej i urozmaiconej ofercie zajęć ułatwimy im kontakt ze sztuką, poznanie walorów turystycznych regionu. Uczeń – beneficjent programu będzie miał rozwinięte poczucie tożsamości regionalnej. Pozna również alternatywne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.

 

 

Opis programu

   Beneficjentami programu będą uczniowie ze szkół wiejskich gminy Poddębice: Bałdrzychowa, Niewiesza i Niemysłowa. Są to uczniowie, którzy ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudniony dostęp do dóbr kultury. Wielu z pośród nich ma trudną sytuację materialną, która niekorzystnie wpływa na ich sytuację szkolną. Dodatkowe  bezpłatne  zajęcia   pozwolą im na rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień. Projekt realizowany będzie poprzez następujące zadania:

 

 

 

 1. Zajęcia teatralne – „ Magia teatru”

   

 2. Zajęcia dziennikarskie – „Okiem szkolnego reportera”

   

 3. Zajęcia fotograficzne – „Z aparatem i kamerą po regionie”

   

 4. Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej – „Mieszkam w gminie, regionie”

   

 5. Zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe - „Uczniowski omnibus”

   

 6. Zajęcia rekreacyjno – sportowe – „Równaj do najlepszych”

   

 

 

 

Termin rozpoczęcia programu: 13.10.2008 r

 

 

 

Termin zakończenia programu: 13.12.2008 r

 

 

 

 

 

 

                                                                            Burmistrz Poddębic

 

 

 

                                                                             Piotr Sęczkowski